หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
อบไอน้ำฆ่าเชื้อพริก
Dec 12, 2016

โรงงาน 16 ปีในพริกขี้หนูและพริก

ห้องปฏิบัติการภายในเพื่อควบคุมจากวัสดุผลิตภัณฑ์สิ้นสุด

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณภาพร่วมมือกับเรา พูดคุยเกี่ยวกับราคาเท่านั้น