หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
วิธีการต้นกล้าพริก
Mar 02, 2016

1 ปลูกและการชลประทาน ในช่วงต้นเดือนเมษายนหลังจากสภาพอากาศร้ายสามารถจะมา โดยทั่วไป 15 เมษายน-25 พริกไทยไม่ถูกต้องเมื่อทำการย้ายต้นกล้าสูง 16 ~ 17 ซม. 8 ใบ ต้นกล้า 50-60 วัน หลุมแต่ละพืชคู่ ต้นกล้าปลูกในเวลาหลังจากรดน้ำ รับประกันความอยู่รอดของต้นกล้าปลูก สัปดาห์หลังจากทำการย้ายที่เป็นการเติมความชุ่มชื้น

2 กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยและรดน้ำ 1th เมื่อเครื่องสามารถเรียกแถว แถวที่ 3 สำหรับระยะเวลาทั้งหมด พริกไทยเข้าขั้นบาน ต้องเติม น้ำ ชลประทาน หรือทำให้เกิดดอกไม้หล่นพริก น้ำไม่ท่วมชลประทานเพื่อป้องกันโรคกี่ครั้ง ชลประทานเพื่อให้ฟิลด์ในเปียกปลาย กับแถว 3 ครั้งสำหรับด้านบนแต่ง 667 ม. 2 5 กิโลกรัมปุ๋ยยูเรีย ย่อยอุดม 10.2 กิโลกรัม 10 กิโลกรัมปุ๋ยฟอสเฟตและ potash diammonium 5.2 กก. ได้รับไขมัน 65 กิโลกรัมสำหรับระยะเวลาทั้งหมด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง