หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
พริกไทยตลาดลดลง
Mar 02, 2016

ท้องฟ้าที่สูงในปีผ่านมา ปีนี้คือ ความล้มเหลว ผัดราคาปิด และออกจากรายการ 1.50-1.60 ตอนนี้ 7-9 ผมแห้งค่าใช้จ่ายจะต่ำกว่ามาก มีเพื่อนสินค้าสูญหายเพียงพื้นมากเกินไปในปลายปีนี้ ปีนี้อินเดียผลพริกไทย ซอส พริกสับ ดอง เพื่อน เริ่มที่เกือบไม่มี ภายใต้เงื่อนไขนี้ การตลาดเทียนยูรักเดียวหยด