สิ่งที่ทำให้ต้นกล้าพริกจากความตาย
Mar 02, 2016

พายุอย่างง่ายดาย ปรับความร้อนตายของต้นกล้าพริกไทย ฝนตกหนักอุณหภูมิแรกดี แสง การคายน้ำอย่างยิ่ง เนื่องจากดินที่อิ่มตัวของออกซิเจน รากดูดซึมทำงานต่ำ ดูดซับน้ำได้เร็วกว่าการคายน้ำสูญเสียน้ำ แสดงเหี่ยวแห้ง เรียกว่าโกงตาย ตอนแรก ในตอนเช้า หรือ เวลากลาง คืน เนื่องจากอุณหภูมิและอากาศอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ลดการคายน้ำ พืชกลับเป็นปกติ ถ้า 4-5 วันต่อมา พืชที่ตายยังไม่ ไป จนตายราก มันได้กลายเป็นต้นกล้าพริกที่เสียชีวิต

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง