คุณค่าทางโภชนาการของพริกขี้หนูพริก
May 10, 2016

หนึ่งว่า พริกขี้หนูพริกไทยจะเป็นดังนี้:

  • แคลอรี่: 19

  • ไขมัน: 0.88 กรัม

  • คาร์โบไฮเดรต: 3.67 กรัม

  • เส้นใย: 2.4 g

  • โปรตีน: 0.96 กรัม


ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง