ผู้ผลิตเครื่องเทศ
Aug 02, 2016

taifoong อาหารความแข็งแกร่งในธุรกิจเครื่องเทศเป็นหนี้มากความรู้และประสบการณ์ในหวานพริกหยวก และร้อนพริกมากกว่า 17 ปี

จากทั้งพื้นดิน เรามีเกรดที่กำหนดเองของหวานพริกหยวก andamp ร้อนแดงพริก จากมาตรฐาน ASTA พื้นฐานให้มีคุณภาพสูง บุคคลอาหาร - ผลิตภัณฑ์ของเรามาทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และบรรจุตามที่ลูกค้าต้องการให้เป็น

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง