ภัยแล้งในมณฑลหูหนานพริกราคาแปร
Mar 02, 2016

ข่าวเกษตรกร Fukuda ที่เชี่ยวชาญบางร้านผัก พบบางร้านผักหูหนาน เมื่อเทียบกับราคาสองสามวันที่แล้ว ไม่ชัดเจนลอยราคาผักเหล่านี้

กล่าวว่า ชาวนา ผักของมณฑลหูหนานขายอยู่ในตลาดตอนนี้ฤดูกาลอาหาร เด็กแครอท กะหล่ำปลี Moss พันธุ์เผือกมีเรือนกระจกพื้นฐาน ดังนั้นราคาในระยะสั้นที่มีจะไม่เปลี่ยนแปลง

รายงานการสอบสวนไปตลาด bujinong พบว่าถึงแม้ว่าผักหลากหลาย แต่ไม่มีในคอลัมน์มาซื้อผักจากมณฑลหูหนาน


ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง