พริกแห้ง
Mar 02, 2016

พริกเป็นพริกแดงหลังจากแห้งของผลิตภัณฑ์ มันเป็นลักษณะของน้ำต่ำ เหมาะ สำหรับการ เก็บระยะยาว แพคเกจผนึกหรือเนื้อหาน้ำพริกแห้งโอกาสเชื้อรา พริกกิน eaten ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปรุงรส

ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง