พริกแห้งด้าย

ร้อนตัดพริกของเธรดข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์: 1) วัสดุ: ยิหรือจินตาพริก stemless2) ขนาด: 0.6 มม. 1 mm, 2 mm, 4 มม. 3) คุณภาพ: grade4 การ) หลักการประมวลผล: งานผ่านเลือกสโตเนอร์แห้งล้างเครื่องของ sel

คุยตอนนี้