หน้าหลัก > ความสามารถของ บริษัท > การทำความสะอาด Workshop

ทำไมต้องเลือกเรา?

1) CHILI AND PAPRIKA FACTORY ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2543

2) 100% NATURAL AND PURE โรงงาน PAPRIKA และ CHILI

3) เครื่องบำบัดการแช่ แข็งแบบ STEAM STERILISATION MACHINE

4) ห้องปฏิบัติการภายใน เก็บการควบคุมทั้งหมดจากวัสดุไปยัง ผลิตภัณฑ์ สิ้น

5) ทำความสะอาด WORKSHOP เพื่อให้การผลิต precess ปลอดภัยมากขึ้นและรักษา

6) ระบบ TRACEABILITY ทำให้แต่ละปัญหาสามารถพบเหตุผล

เวิร์คช็อปทำความสะอาดของเรา

การประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของ GMP เกรดอาหารที่สูงหีบห่อบรรจุหีบห่อได้รับการออกแบบด้วย 18 ~ 25 องศา

ระบบกระบวนการทั้งหมดได้รับการออกแบบโดยมีสายการผลิตต่อเนื่อง / อากาศ / สายการผลิตอัตโนมัติ